!
!
shuttle
3G مودم

GS3500M

3G Support 
توانایی برقراری تماس با سیم کارت  
قابلیت شارژ سیم کارت و فعال کردن طرح تعرفه بدون نیاز به گوشی 
قابليت دريافت و ارسال SMS به صورت تكي و گروهي
نصب آسان و بدون نیاز به سی دی
داراي درگاه مموري كارت
پشتيباني از چهار باند 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
 پشتيباني از شبكه هاي HSDPA ,GSM,GPRS EDGE
قابل نصب روي سيستم هاي 32 بيت و 64 بیت 
پشتیبانی از مموری 4G

فایل نصب مودم

GS3300M

3G Support 
توانایی برقراری تماس با سیم کارت  
قابلیت شارژ سیم کارت و فعال کردن طرح تعرفه بدون نیاز به گوشی 
قابليت دريافت و ارسال SMS به صورت تكي و گروهي
نصب آسان و بدون نیاز به سی دی
داراي درگاه مموري كارت
پشتيباني از چهار باند 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
 پشتيباني از شبكه هاي HSDPA ,GSM,GPRS EDGE
قابل نصب روي سيستم هاي 32 بيت و 64 بیت 
پشتیبانی از مموری 4G

فایل نصب مودم

GS3200M

3G Support 
توانایی برقراری تماس با سیم کارت قابلیت شارژ سیم کارت و فعال کردن طرح تعرفه بدون نیاز به گوشی 
قابليت دريافت و ارسال SMS به صورت تكي و گروهي
نصب آسان و بدون نیاز به سی دی
داراي درگاه مموري كارت
پشتيباني از چهار باند 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
 پشتيباني از شبكه هاي HSDPA ,GSM,GPRS EDGE
قابل نصب روي سيستم هاي 32 بيت و 64 بیت 
پشتیبانی از مموری 4G

فایل نصب مودم

GS3000M

3G Support
قابليت دريافت و ارسال SMS به صورت تكي و گروهي
نصب آسان و بدون نیاز به سی دی
داراي درگاه مموري كارت
پشتيباني از چهار باند 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
 پشتيباني از شبكه هاي HSDPA ,GSM,GPRS EDGE
قابل نصب روي سيستم هاي 32 بيت و 64 بیت 
پشتیبانی از مموری 8G

 

 

 

فایل نصب مودم

GS2800MU

3G Support
قابليت دريافت و ارسال SMS به صورت تكي و گروهي
نصب آسان و بدون نیاز به سی دی
داراي درگاه مموري كارت
پشتيباني از چهار باند 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
 پشتيباني از شبكه هاي HSDPA ,GSM,GPRS EDGE
قابل نصب روي سيستم هاي 32 بيت و 64 بیت 
پشتیبانی از مموری 4G

 

 

 

فایل نصب مودم

GS2800M

3G Support
قابليت دريافت و ارسال SMS به صورت تكي و گروهي
نصب آسان و بدون نیاز به سی دی
داراي درگاه مموري كارت
پشتيباني از چهار باند 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
 پشتيباني از شبكه هاي HSDPA ,GSM,GPRS EDGE
قابل نصب روي سيستم هاي 32 بيت و 64 بیت
پشتیبانی از مموری 4G 

 

 

فایل آپدیت مودم

GS2300M

3G Support
قابليت دريافت و ارسال SMS به صورت تكي و گروهي
نصب آسان و بدون نیاز به سی دی
پشتيباني از چهار باند 850 ، 900 ، 1800 ، 1900
 پشتيباني از شبكه هاي HSDPA ,GSM,GPRS EDGE
قابل نصب روي سيستم هاي 32 بيت و 64 بیت

 

 

 


فایل نصب مودم