!
!
Home (خانگی)
!

DVB-T HDT 2700M (گیرنده دیجیتال)

*دريافت سيگنالهاي ديجيتال ارسال شده از فرستنده هاي داخلي
*داراي پورت هاي خروجيHDMI1080i ,COMPONET , S-VIDEO , COMPOSITE, SCART
*داراي درگاه فلش ديسك و قابليت به روز رساني نرم افزار از طريق درگـاه USB
*امكان اجراي انواع فرمتهاي ويديويي، صوتي و تصويري رايج
*قـابليت ضبـط و پـخش برنامـه هاي راديـويي و تلويزيـوني روي فلــش ديسـك
*امكان برنامه ريزي ضبط كانالهاي تلويزيوني از قبل (Schedule Recording)
*به همراه كابل HDMI
*داراي منـو، تلتكست و دفترچـه  فارسي
*پشتیبانی از فلش دیسک 16 گیگ و هارد اکسترنال پاسپورتی تا 500 گیگا بایتی و 2 ترابایتی آداپتور دار

 برنامه مبدل برای کامپیوتر

دریافت آپگرید

DVB-T HDT 3400M (گیرنده دیجیتال)

*دريافت سيگنالهاي ديجيتال ارسال شده از فرستنده هاي داخلي
*توانایی اجرای دیسک های صوتی و تصویری
*داراي پورت هاي خروجيHDMI1080i ,COMPONET , COMPOSITE
*داراي درگاه فلش ديسك و قابليت به روز رساني نرم افزار از طريق درگـاه USB
*امكان اجراي انواع فرمتهاي ويديويي، صوتي و تصويري رايج
*قـابليت ضبـط و پـخش برنامـه هاي راديـويي و تلويزيـوني روي فلــش ديسـك
*امكان برنامه ريزي ضبط كانالهاي تلويزيوني از قبل (Schedule Recording)
*به همراه كابل HDMI
*داراي منـو، تلتكست و دفترچـه فارسي
*پشتیبانی از فلش دیسک 16 گیگ و هارد اکسترنال پاسپورتی تا 500 گیگا بایتی و 1 ترابایتی آداپتور دار

DVB-T HDT 3500M (گیرنده دیجیتال)

*دريافت سيگنالهاي ديجيتال ارسال شده از فرستنده هاي داخلي
*توانایی اجرای دیسک های صوتی و تصویری
*داراي پورت هاي خروجيHDMI1080i ,COMPONET , COMPOSITE
*داراي درگاه فلش ديسك و قابليت به روز رساني نرم افزار از طريق درگـاه USB
*امكان اجراي انواع فرمتهاي ويديويي، صوتي و تصويري رايج
*قـابليت ضبـط و پـخش برنامـه هاي راديـويي و تلويزيـوني روي فلــش ديسـك
*امكان برنامه ريزي ضبط كانالهاي تلويزيوني از قبل (Schedule Recording)
*به همراه كابل HDMI
*داراي منـو، تلتكست و دفترچـه  فارسي
*پشتیبانی از فلش دیسک 16 گیگ و هارد اکسترنال پاسپورتی تا 500 گیگا بایتی و 1 ترابایتی آداپتور دار

DVDB - T 1500 (گیرنده دیجیتال)

*دريافت سيگنالهاي ديجيتال ارسال شده از فرستنده هاي داخلي
*داراي پورت هاي خروجي COMPONET, COMPOSITE
*داراي درگاه فلش ديسك و قابليت به روز رساني نرم افزار از طريق درگـاه USB
*امكان اجراي انواع فرمتهاي ويديويي، صوتي و تصويري رايج
*قـابليت ضبـط و پـخش برنامـه هاي راديـويي و تلويزيـوني روي فلــش ديسـك
*امكان برنامه ريزي ضبط كانالهاي تلويزيوني از قبل (Schedule Recording)
*داراي منـو، تلتكست و دفترچـه  فارسي
*پشتیبانی از فلش دیسک 16 گیگ و هارد اکسترنال 500 گیگا بایتی

دریافت آپگرید

DVDB - T 2000 (گیرنده دیجیتال)

دريافت سيگنالهاي ديجيتال ارسال شده از فرستنده هاي داخلي
داراي پورت هاي خروجي HDMI10801,COMPONET,
S-VIDEO, COMPOSITE, SCART
داراي درگاه فلش ديسك و قابليت به روز رساني نرم افزار
از طريق درگـاه USB
امكان اجراي انواع فرمتهاي ويديويي، صوتي و تصويري رايج
قـابليت ضبـط و پـخش برنامـه هاي راديـويي و تلويزيـوني
روي فلــش ديسـك
امكان برنامه ريزي ضبط كانالهاي تلويزيوني از قبل
(Schedule Recording)
به همراه كابل HDMI
داراي منـو، تلتكست و دفترچـه راهنمـاي فارسي

دریافت آپگرید

DVDB - T 2100 (گیرنده دیجیتال)

دريافت سيگنالهاي ديجيتال ارسال شده از فرستنده هاي داخلي
داراي پورت هاي خروجي HDMI10801,COMPONET,
S-VIDEO, COMPOSITE, SCART
داراي درگاه فلش ديسك و قابليت به روز رساني نرم افزار
از طريق درگـاه USB
امكان اجراي انواع فرمتهاي ويديويي، صوتي و تصويري رايج
قـابليت ضبـط و پـخش برنامـه هاي راديـويي و تلويزيـوني
روي فلــش ديسـك
امكان برنامه ريزي ضبط كانالهاي تلويزيوني از قبل
(Schedule Recording)
به همراه كابل HDMI
داراي منـو، تلتكست و دفترچـه راهنمـاي فارسي

دریافت آپگرید

DVDB - T 2500 (گیرنده دیجیتال)

*دريافت سيگنالهاي ديجيتال ارسال شده از فرستنده هاي داخلي
*داراي پورت هاي خروجيHDMI10801 ,COMPONET , COMPOSITE
*داراي درگاه فلش ديسك و قابليت به روز رساني نرم افزار از طريق درگـاه USB
*امكان اجراي انواع فرمتهاي ويديويي، صوتي و تصويري رايج
*قـابليت ضبـط و پـخش برنامـه هاي راديـويي و تلويزيـوني روي فلــش ديسـك
*امكان برنامه ريزي ضبط كانالهاي تلويزيوني از قبل (Schedule Recording)
*به همراه كابل HDMI
*داراي منـو، تلتكست و دفترچـه  فارسي
*پشتیبانی از فلش دیسک 16 گیگ و هارد اکسترنال 500 گیگا بایتی

 

دریافت آپگرید

DVDB - T 2600 (گیرنده دیجیتال)

*دريافت سيگنالهاي ديجيتال ارسال شده از فرستنده هاي داخلي
*داراي پورت هاي خروجيHDMI10801 ,COMPONET , COMPOSITE
*داراي درگاه فلش ديسك و قابليت به روز رساني نرم افزار از طريق درگـاه USB
*امكان اجراي انواع فرمتهاي ويديويي، صوتي و تصويري رايج
*قـابليت ضبـط و پـخش برنامـه هاي راديـويي و تلويزيـوني روي فلــش ديسـك
*امكان برنامه ريزي ضبط كانالهاي تلويزيوني از قبل (Schedule Recording)
*به همراه كابل HDMI
*داراي منـو، تلتكست و دفترچـه  فارسي
*پشتیبانی از فلش دیسک 16 گیگ و هارد اکسترنال 500 گیگا بایتی 2.5 اینچ و 2 ترابیایت 3.5 اینچ

دریافت آپگرید