!
!
Dell
!

Modem External Dell Design(Agere & Conexant)

دارای چیپ Conextant

امکان ارسال و دریافت فکس

پشتیبانی از ویندوز ویستا

ارتباطی آسان و سریع

بدون نویز و قطعی

پشتیبانی از سیستمهای مخابراتی Tone و Pulse

پشتیبانی از پروتکل V 92

OS 32bit Driver

OS 32bit Driver

OS 64bit Driver

OS 64bit Driver