گارانتی
!

گارانتی

تعریف ضمانت ام ای تی
ضمانتنامه ام ای تی بصورت توافقی بین شرکت ام ای تی و مصرف کنندگان محصولات تحت ضمانت است. در این توافق ام ای تی متعهد است تا در مدت تعیین شده برای کالای مشخص، چنانچه پس از فروش کالا به هر دلیل به جز مواردی که موجب نقض گارانتی می شود، کالا از کار بیافتد یا عملکرد صحیح نداشته باشد، هر گونه خرابی دستگاه را رفع ، در اسرع وقت و بطور رایگان دستگاه را به شرایط طبیعی بازگردانند، که این مسئله شامل تعمیر یا تعویض قطعه معیوب، یا در صورت امکان تعویض کل قطعه میباشد.

نکات
.کالای تعویضی که تولید آن متوقف شده است به شرط دارا بودن شرایط گارانتی با کالای مشابه تعویض و اختلاف قیمت مربوطه محاسبه میگردد.
.این شرکت هیچگونه تعهدی در قبال همخوانی کالا با دستگاه مشتری را ندارد.
.مسئولیت حمل و نقل کالای معیوب به مرکز گارانتی ام ای تی بعهده مشتری میباشد.
خریدار موظف است، در هنگام خرید کالا از سالم بودن برچسب ضمانت اطمینان حاصل نماید.
.خرد شدن CD داخل درایو موجب ابطال ضمانت می شود.
در صورت وارد شدن اجسام متفرقه به داخل درایو، این دستگاه در مرکز خدمات ام ای تیباز شده و قطعه مورد نظر به مشتری عودت داده می شود. لیکن در صورتیکه قطعه خارجی موجب آسیب رساندن به عملکرد درایو شود، ضمانت قطعه نقض میگردد.
شرکت هیچگونه تعهدی جهت تعمیر قطعاتی که زمان گارانتی آنها به اتمام رسیده یا ضمانت آنها باطل شده است را ندارد. اما در صورتیکه این امکان وجود داشته باشد با دریافت هزینه تعمیر خواهد شد.
.چنانچه هنگام پذیرش قطعه موارد نقض گارانتی تشخیص داده نشود، مسئولین فنی قطعه مورد نظر می توانند طبق معیارهای ذکر شده ضمانتنامه را باطل کنند.
.قطعات بدون گارانتی که پذیرفته شده اند تا سقف 50000 ریال بدون هماهنگی تعمیر می شوند.
.دارنده رسید بعنوان صاحب کالا تلقی می شود و فقط در قبال رسید، کالا تحویل داده می شود.
.تعمیرات انجام شده بر روی قطعات بدون گارانتی تا یکماه تحت ضمانت ام ای تیمی باشد.
.شرکت هیچگونه تعهدی نسبت به اطلاعات موجود در قطعات ارسالی ندارد.
رسید کالا حداکثر 1 ماه پس از آماده شدن قطعه اعتبار دارد و پس از این مدت هیچ مسئولیتی متوجه شرکت نمی باشد.

موارد خاص که موجب نقض VGA Card می گردد

   هر نوع آسیب فیزیکی که با چشم مشاهده شود مانند شکستگی، کنده شدن قطعات، خراشیدگی، تاب برداشنگی برد، داشتن ترک، سوختگی، تغییر رنگ قطعات،...
    هر نوع آسیب الکترونیکی که با چشم مشاهده شود و به دلایلی به غیر از ایراد ذاتی قطعه یا ایرادات ناشی از تولید قطعه در کارخانه باشد مانند: سوختگی پایه ها، سوختگی و یا ترکیدگی، تغییر رنگ قطعات و PCB  بر اثر مشکل منبع تغذیه و یا مشکل مادربرد و یا نوسانات برق.
    عیوب ناشی از عدم اتصال صحیح به مانیتور یا خروجی تلویزیون.
    خراب شدن فن به دلیل ضربه، شکستگی پرده ها، گرد و خاک زیاد و استفاده از مواد شوینده غیر استاندارد.

 

موارد خاص که موجب نقض ضمانتنامه اپتیکال درایوها می گردد  

    باز شدن بدنه درایو به هر طریق.
    سوختن قسمت الکترونیکی به دلیل ایراد منبع تغذیه، و یا نوسانات برق. (به تشخیص کارشناسان سریر)
    شکسته شدن پینهای پورت M/S, POWER , IDE­
    شکسته شدن سینی (TRAY) یا هر یک از اجزاء درایو.
    ایرادات مکانیکی درایوهای SLOT به دلیل قراردادن نادرست CD در شکاف مربوطه.
    وارد شدن اجسامی به غیر از CD ,DVD های متعارف به صورتیکه به قطعات داخلی دستگاه آسیب وارد کند.   آسیب فیزیکی پینها و سوکت مربوط به خروجی مانیتورو تلویزیون (DVI, CRT,TV)
­